E profitabil sa lucrezi cu rusii: Acționarii OMV Petrom au aprobat distribuirea de dividente record

OMV Petrom anunţă hotărârile adoptate în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor, care au avut loc în data de 26 aprilie 2023. Acţionarii au aprobat astfel distribuirea de dividende record în valoare de peste 2,3 miliarde lei aferente anului financiar 2022 şi investiţii de aproximativ 6 miliarde lei pentru anul 2023, cu potenţial de creştere de peste 1 miliard de lei. Acţionarii au aprobat totodată delistarea de a Bursa de Valori din Londra a certificatelor globale de depozit (GDR-uri) emise de Citibank N.A.

”2022 a fost fără precedent din punct de vedere al condiţiilor de piaţă şi al rezultatelor. Prin urmare, vom creşte investiţiile în România cu aproape 70%, la 6 miliarde de lei şi vom distribui dividende record în valoare de peste 2,3 miliarde lei”, spune Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat propunerea Directoratului de a distribui dividende de bază record în valoare brută de 0,0375 lei/acţiune pentru anul financiar 2022, reprezentând o creştere anuală de 10%. Valoarea totală brută a dividendelor de distribuit se ridică la peste 2,3 miliarde de lei, reprezentând 23% din profitul net pentru anul 2022.

Dividendele vor fi distribuite acţionarilor înregistraţi la data curentă. Aproape 1 miliard de lei va fi distribuit acţionarilor români, care deţineau la 31 decembrie 2022 peste 40% din acţiunile companiei. Din această sumă, peste 480 de milioane de lei vor fi distribuite către statul român, care deţine, prin Ministerul Energiei, 20,7% din acţiunile OMV Petrom S.A.

AGOA a aprobat un buget de investiţii de aproximativ 7 miliarde lei care include 6 miliarde lei investiţii planificate şi 1 miliard lei buget contingent pentru a acoperi posibilitatea accelerării unora dintre proiectele noastre strategice şi a altor oportunităţi de investiţii.

În cadrul AGOA s-a aprobat numirea a trei membri in Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, respectiv Reinhard Florey, Katja Tautscher şi Berislav Gaso, anterior membri interimari ai Consiliului de Supraveghere, care se alătură membrilor din prezent, şi anume Alfred Stern, Martijn van Koten, Niculae Havrileţ, Răzvan-Eugen Nicolescu, Marius Ştefan şi Jochen Weise.

De asemenea, in cadrul AGOA a fost aprobată numirea KPMG Audit SRL ca nou auditor financiar pentru auditul situaţiilor financiare 2023.

”În cadrul AGEA s-a aprobat delistarea certificatelor globale de depozit (GDR-uri) emise de Citibank N.A., listate la Bursa de Valori din Londra, considerând ponderea redusă a GDR-urilor în capitalul social al companiei, volumele tranzacţionate şi costurile aferente. OMV Petrom a susţinut întotdeauna dezvoltarea pieţei de capital din Romania şi continuarea tranzacţionării acţiunilor sale doar pe Bursa de Valori Bucureşti este încă o dovadă în acest sens”, precizează compania.

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 43 milioane bep în 2022. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri, OMV şi Petrom.

OMV Petrom este o companie în care acţionarii români deţin peste 40% din acţiuni (din care statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,7%, iar 21,7% sunt deţinute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500.000 de investitori individuali şi alte entităţi româneşti). OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 6,4% sunt deţinute de alţi investitori străini. Din totalul acţiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa de Valori din Londra.

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu circa 39 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005 – 2022. În aceeaşi perioadă, compania a investit aproximativ 17 miliarde de euro. În anul 2022 impozitele plătite de OMV Petrom au asigurat 7% din veniturile fiscale ale României.

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilităţii corporatiste. În perioada 2007 – 2022, compania a alocat circa 120 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România, concentrându-se pe protecţia mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare locală.

Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom şi-a anunţat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Grupul operativ pentru publicarea informaţiilor financiare referitoare la schimbările climatice privind riscurile şi oportunităţile asociate schimbărilor climatice. OMV Petrom raportează anual progresul realizat în ceea ce priveşte implementarea acestor recomandări.

Aboneaza-te la Podcastul BANUL