Senatul a adoptat legea care pune botnita ANAF in controalele la firme

Senatul a adoptat mult așteptata Lege a prevenirii, promisă și asumată de Liviu Dragnea încă din campania electorală. Principalul scop al acestei legi este ca instituțiile de control să prevină producerea infracțiunilor economice și nu să aplice amenzi indiferent de situația găsită.

Senatul a adoptat proiectul de lege cu 98 de voturi pentru și niciun vot împotrivă. În cazul acestei legi, for decizional este Camera Deputaților.

Legea prevenirii va obliga toate autoritățile cu atribuții de control să facă, în primul rând, informare și educare, prevenire, și abia apoi să dea amenzi sau să ia măsuri ămpotriva agenților comerciali. Practic, nicio firmă nu va mai fi sancționată de la prima abatere: “Introducem prevederi care să oblige autoritățile cu atribuții de control să procedeze în primul rând la educarea și perfecționarea anreprenorilor, precum și la prevenirea greșelilor de orice fel. Acest lucru înseamnă, de fapt, că un agent economic nu va mai putea fi sancționat sub nicio formă, dacă el nu a fost înainte îndrumat și apoi prevenit. Practic, scoatem cartonașul roșu acordat direct și îl înlocuim cu două cartonașe galbene”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Autoritățile vor posta pe site-urile proprii sfaturi și proceduri de informare și îndrumare, dar și cazuri concrete de avertismente, pentru firmele interesate.

Avertismentul dat printr-un proces verbal de control va cuprinde și un plan de remediere, în anexă, cu măsurile și termenul de remediere a neregulilor. În aceste cazuri, nu vor putea fi date sancțiuni complementare, și chiar în situațiile în care se constată mai multe contravenții în timpul aceluiași control, se încheie un singur proces verbal de constatare și de avertisment.

Art. 4

În cazul constatării săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute în dispozițiile legale prevăzute în anexa nr. 1, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a conravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevedrilor prezentei legi. În această situație, nu se aplică sancțiuni contravenționale complementare.

Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancțiunea avertismentului, în următoarele situații:

în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală

în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă.

În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritățile vor relua controlul pentru a constata dacă s-au îndeplinit măsurile de remediere. În caz contrar, se vor aplica amenzile prevăzute.

Art. 6 – Agentul constatator are obligația să verifice în registrul unic de control și în evidențele autorității/instituției publice din care face parte dacă contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4.

Societățile vor avea și un termen de grație de 3 ani în care să nu mai săvârșească aceeași contravenție, de la data avertismentului.

Aboneaza-te la Podcastul BANUL