”Clanul mandatarelor”: După ce a înșelat avocați din toată țara cu scheme imobiliare, o fostă judecătoare a țepuit și un designer celebru

„Clanul mandatarelor”, după cum a fost numit grupul dirijat de fosta judecătoare Carmen Păștin, este acuzat nu doar de junglerii imobiliare, ci și de furtul unor utilaje în valoare de un sfert de milion de euro, cumpărate de un designer celebru, cu fonduri europene, informează portalul atacpersoana.ro.

Adina Banea susține în plângerea transmisă către DIICOT că a fost deposedată de bunuri după un mod de operare similar cu cel folosit la fapta reclamată de George Butunoiu – caz în care procurorii au clasat dosarul.

„În urma încheierii contractului de închiriere nr. /07.12.2018, având ca obiect imobilul din mun. București, str. George Călinescu nr. 44, între SC REPROBABLE SRL (reprezentată de BANEA Adina Claudia), în calitate de chiriaș și STROE Andreea Simona (proprietar), cea din urmă, în complicitate cu PĂȘTIN Carmen, BISTRICEANU (fosta Stroe) Patricia Cătălina și BISTRICEANU Adrian au procedat la sustragerea bunurilor achiziționate, cu preponderență, în baza a două proiecte finanțate din fonduri europene Start Up Nation 2017-2018 – Acordurile de Finanțare nr. 9180, respectiv 4136, în valoare de aproximativ 250.000 euro. Pe lângă bunurile constând în utilaje producție/creație obiecte vestimentare, persoanele în cauză și-au însușit, fără drept, tipare produse vestimentare, ce intră sub incidența dreptului proprietate intelectuală, numeroase obiecte de inventar, stocuri marfă și produse finite, documente contabile, contracte furnizori, banii din casă, contracte credit etc.”, se precizează în plângerea penală.

7 decembrie 2018- semnare contract închiriere între parti. Contractul se semnează de către parte prejudiciata Adina Banea, este transmis prin șofer Ikbal Anber doamnei Alexandra Tuinea, agenție imobiliară- în prezenta căreia este semnat de Andreea Stroe. Toate exemplarele contractului fiind rămase in posesia celei din urma, cu motivația ca i-ar fi necesare pentru înregistrare contract la ANAF
10-12 decembrie 2018 – toate bunurile personale și judidice sunt transportate și depozitate în imobilul închiriat, imobil situat în George Călinescu 44. De precizat ca plata chiriei nu s-a realizat la semnarea contractului întrucât imobilul nu era branșat la curent electric astfel neputând fi verificată funcționalitatea acestuia în totalitate.
12 Decembrie 2018, seara- în urma branșării curentului electric se pune în
funcțiune centrală, moment în care se produce o în inundatie la etajul superior, situație soluționată de către cei ce au asigurat transportul, împreună cu șoferul Ikbal Anber. Într-un final s-a prezentat și Stroe Andreea, moment în care a insistat ca șoferul sa schimbe yala imobilului, justificand inundația ca fiind fapta de rea credință a ultimului chirias, ulterior constatându-se faptul ca evenimentul a avut loc din cauza parchetarului care a găurit cu un cui țeava de apa a caloriferului situat în ultima camera, la etaj. În urma verificărilor în detaliu reies nenumărate probleme de Funcționalitate a utilităților
imobilului, în speța aerele condiționate nu funcționau, marea majoritate prizelor nefiind nici ele în buna stare, centrala s-a dovedit a fi veche, și în stare precara de functionalitate de asemenea. În aceeași ordine de idei, debranșarea curentului electric s-a produs în urma neplății utilităților de către proprietar, mai mult decât atât aceasta fiind executata silit inclusiv pentru neplata taxei de concesiune către stat, concesiune neplătită niciodată de
la încheierea contractului în speța anul 2008 pana n prezent. În plus, pe rolul instantelor se regăsea încă o actiune civilă, obligația de a face- în legătură cu o mare porțiune din fata imobilului unde Stroe Andreea intrase în posesie abuziv, terenul respectiv aflandu-se in speța în proprietatea de drept a vecinului clădirii. Toate cele trei aspecte mentionate denota în mod cert săvârșirea infractiunii de înșelăciune, infracțiune săvârșită cu buna
știință de către proprietara imobilului situat în George Călinescu 44, Stroe Andreea Simona. (Atașat decizie executare silită concesiune/curent electric, discuții wapp revelatoare).
13 decembrie 2018 – ni se comunica faptul ca ni se restricționează accesul în
imobil, inițial de către Stroe Andreea, ulterior de către mama acesteia, Carmen Pastin, totodata sechestrarea abuziva a bunurilor noastre depozitate în imobil situat în George Calinescu 44.
17.12.2018, subscrisa a transmis către pârâtă Notificarea de reziliere, ocazie cu care a reiterat viciile ascunse ale imobilului și a solicitat prezența făptuitoarei la adresa imobilului, în vederea permiterii accesului, a inventarierii bunurilor mobile și a ridicării acestora, în următoarele zile, respectiv 18-19.12.2018.
18.12.2018, respectiv 19.12.2018, la adresa din București str. George Călinescu nr. 44, sector 1, cu speranța că făptuitoarea va da curs notificării, s-a prezentat reprezentantul legal al subscrisei, împreună cu alte persoane, pentru inventarierea bunurilor mobile și ridicarea acestora. Menționăm că suspecta Stroe Andreea, fără justificare, nu a dat curs solicitării subscriselor, pe cale de consecință, subscriselor fiindu-ne interzisă, fără a se arăta o justă
cauză, intrarea în incinta imobilului, în vederea realizării operațiunii de inventariere și de preluare a bunurilor mobile necesare desfășurării obiectului de activitate.
20.12.2018, prin intermediul BEJ Huțuleac Florentina Gabriela, am transmis o nouă notificare (Notificarea nr. 385/20.12.2018) prin care i s-a comunicat făptuitoarei: „să vă prezentați în data de 21.12.2018, ora 10:30, la adresa proprietății dvs. din București, str. George Călinescu nr. 44, sector 1, în vederea predării către reprezentantul subscrisei a tuturor bunurilor mobile ce aparțin acesteia, bunuri care se află în interiorul imobilului antemenționat. Menționăm că procedura de predare a bunurilor mobile
urmează a se efectua în prezența executorului judecătoresc Huțuleac Florentina Gabriela. În cazul în care nu veți da curs solicitării de prezentare, această situație va fi consemnată, conform dispozițiilor art. 364 din Codul de procedură civilă, într-un procesverbal, special încheiat în acest sens.”
Conform procesului-verbal de constatare a unei situații de fapt, întocmit de către BEJ Huțuleac Florentina Gabriela, în prezența inclusiv a reprezentanților BCR, domnii Ciucurel Loredana Marinela și Istrate Ionuț Lorin, s-a constat, din nou, refuzul nejustificat de prezentare la adresa imobilului și restricționarea, cu vădită rea-credință, a accesului la bunurile mobile, proprietatea subscriselor. Menționăm faptul că reprezentanții BCR erau prezenți în scopul de a încheia un proces verbal în care să consemneze seriile de identificare ale bunurilor mobile, precum și pentru a efectua fotografii ale acestor bunuri, data de 21.12.2018 fiind termenul limită acordat de către departamentul de contragarantare în vederea parcurgerii acestui stadiu
al accesării fondurilor europene. Față de această notificare, făptuitoarea, prin persoane interpuse, presupuși mandatari (Carmen Păștin – mama făptuitoarei), a înțeles să formuleze amenințări și
acuze lipsite de temeinicie, atât la adresa subscriselor, cât și a reprezentantului
convențional al acestora.
Făptuitoarea a transmis un mesaj scris, la data de 21.12.2018, precum și fotografii, prin intermediul aplicației Whatsapp, cu următorul conținut:
„Stimată doamnă, vă place casa de ați adus atâtea personaje? Vă atenționez! Totul este filmat și înregistrat. Noi avem exemplarul nostru de contract. Un exemplar este si la dvs. Vă rog sa-l respectați adică să plătiți până pe 07.12.2018 suma de 5800 euro. Neplata atrage daune și penalități de 300 euro/zi. După 15 zile de neplată se dublează suma. Ați garantat cu toate bunurile. Nu plătiți, se vor executa silit la licitație toate bunurile.”
Din fotografiile transmise de către făptuitoare se poate observa cu ușurință faptul că la data solicitării prezenței sale s-a aflat în imediata apropiere a imobilului și a înțeles să observe de la distanță, manifestând astfel un comportament cel puțin bizar.
Astfel, se poate observa văditul refuz al făptuitoarei de a permite accesul
reprezentanților băncii și ai subscriselor în imobil, de a soluționa amiabil situația creată și dorința de a genera, prin urmare, prezentul dosar penal.
Făptuitoarea restricționează atât accesul subscrisei, cât și al reprezentanților băncii BCR- prezenți pentru verificarea seriilor utilajelor aflate în imobilul din București, str. George Călinescu nr. 44, sector 1, utilaje cesionate în favoarea Autorității de Contragarantare a Fondurilor Europene privind programul Start Up Nation 2017 și reține fără drept bunurile mobile ale acestora. În urma faptului ca banca nu a putut verifica utilajele achiziționate, în prezent mă aflu în situația executării silite atât în calitate de persoana juridica cât și fizica, rambursarea de către AIPPIMM Ploiești a sumelor achiziționate prin contractul de credit punte cu BCR nefiind astfel posibila.

Citeste mai multe pe atacpersoana.ro

Aboneaza-te la Podcastul BANUL