Conducerea Primăriei Municipiului Bucureşti se îndreaptă cu paşi repezi spre DNA!

Primăria Capitalei a adoptat un Proiect de Hotărâre prin care se urmărește aprobarea unei norme interne referitoare la activitatea Primăriei București. Scopul principal ar fi de a atribui contractele către societățile la care municipiul este acționar majoritar pe baza unui contract cadru, fără licitaţie.

Asta înseamnă că sute de milioane de euro vor ajunge direct pe mâna oamenilor promovaţi în funcţii de conducere de primăriţa Gabriela Firea şi oamenii săi de la PSD.

Proiectul de Hotărâre de Consiliu, însă, mai precizează, la art. 2, că hotărârea va fi obligatorie pentru toată lumea: de la primar general și direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate până la firmele la care Municipiul București este acționar majoritar.

Norma internă ar urma să reglementeze procedura proprie, invitația de participare, dreptul de a solicita clarificări, data-limită pentru depunerea ofertei, documentația de atribuire, comisia de analiză și negociere, oferta finală și încheierea contractului din bani publici.

Conform proiectului notei interne, obiectul achiziției ar urma să fie stabilit în funcție de necesitățile Municipiului București și va consta în atribuirea execuției, a prestării furnizării de lucrări, de servicii și de produse necesare realizării obiectivelor asumate.

Unele articole de lege invocate prevăd că unele achiziții se fac fără licitație. Articolul 31, de exemplu, spune că legea achizițiilor publice „nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ” mai multe condiții. Articolul 47 spune cam același lucru, doar că înlocuiește „achizițiile publice” cu cele „sectoriale”.

Uite cum sare Primăria peste licitaţii…

– autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente

– mai mult de 80% din activităţile firmei controlate să însemne îndeplinirea sarcinilor cerute de primărie

– nu există participare privată directă la capitalul firmei controlate de PMB

USR București a sesizat Consiliul Concurenței pe această temă.

Conform unor surse din rândul consilierilor generali de la PSD, până la finalul anului vor fi angajate aproximativ o mie de persoane la 11 dintre firmele aflate în subordinea Consiliului General.

Treptat, numărul acestora ar crește la cel puțin opt mii de persoane până la jumătatea anului viitor. Evident, plata salariilor acestor angajați s-ar face din bugetul PMB.

sursa: realitatea.net