Piata RCA se maturizeaza: Numarul petitiilor depuse de soferi la ASF a scazut cu aproape 50% in 2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a primit, în total, în primul semestru al anului 2017, un număr de 4.698 de petiții, în scădere cu 48,54% față de semestrul I 2016, din care 84,95% reprezintă petiții aferente pieței asigurărilor-reasigurărilor, 12,66% sunt petiții aferente pieței pensiilor private, iar 2,38% sunt petiții aferente pieței instrumentelor și investițiilor financiare.

Potrivit unui comunicat al instituției, remis vineri AGERPRES, în primele șase luni din 2017 ASF a înregistrat în total 3.991 de petiții referitoare la piața asigurărilor, ceea ce reprezintă o scădere cu 50,87% față de același interval al anului precedent.

Dintre cele 3.991 de petiții, au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate și soluționate 2.889 de petiții, în scădere cu 41,75% față de semestrul I al anului 2016. Celelalte petiții reprezintă: solicitări ale petenților care au excedat competenței ASF, unele dintre acestea fiind redirecționate către alte instituții ale statului: BAAR, ANPC; solicitări ale petenților referitoare la societățile de asigurare Astra SA, Carpatica Asig SA, Forte Asigurare-Reasigurare SA și LIG Insurance SA, societăți cărora ASF le-a retras autorizația de funcționare; petiții care au fost clasate în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 27/2002 și ale procedurilor interne.

Din analiza datelor raportate de societățile de asigurare la ASF se constată că cele 2.889 de petiții, analizate și soluționate în mod unic pe petent, reprezintă 0,56% din numărul total de daune avizate de asigurători și 0,02% din numărul total al contractelor de asigurare aflate în vigoare la sfârșitul semestrului I 2017.

ASF precizează că, în primul semestru al anului 2017, aspectul cel mai des reclamat de petenți a fost neplata/plata parțială a despăgubirilor/valorilor de răscumpărare solicitate de asigurați/păgubiți în 1.890 de cazuri, acestea reprezentând un procent de 65,42% din total. Printre alte aspecte sesizate s-au numărat și nerespectarea termenelor de constatare/constatare suplimentară, solicitări de recalculare a valorii despăgubirilor, respectiv nerespectarea condițiilor contractuale/normelor RCA, în cazul asigurărilor auto. Un alt aspect sesizat de petenți a fost recalcularea valorilor de despăgubire/răscumpărare în cazul asigurărilor non-auto.

De asemenea, în primele șase luni ale anului 2017, cea mai mare pondere o dețin petițiile înregistrate pe clasa asigurărilor generale, cu un număr de 2.798, reprezentând 96,85% din total, în scădere cu 42,18% față de aceeași perioadă a anului 2016.

În cadrul categoriei asigurărilor generale, ponderea importantă o dețin petițiile înregistrate pe clasa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA și Carte Verde, cu un număr de 2.161, reprezentând 74,80% din totalul perioadei analizate, în scădere cu 43,65% față de aceeași perioadă a anului 2016.

Cele 2.161 de petiții înregistrate și soluționate în semestrul I 2017 pe clasa asigurărilor obligatorii RCA și Carte Verde reprezintă aproximativ 0,04% din numărul contractelor RCA încheiate (5.695.440) și, respectiv, 1,42% din numărul dosarelor de daună RCA deschise în acest semestru (152.378), conform datelor raportate de asigurători la ASF.

Conform ASF, din cele 2.889 petiții, un număr de 1.846, reprezentând 64% din total, au fost finalizate în favoarea petenților — la aceste petiții s-au putut determina soluții favorabile, întemeiate legal și la care direcția de specialitate din cadrul ASF a avut cadrul normativ corespunzător rezolvării disputei dintre părți. Dintre petițiile finalizate în favoarea petenților, 36% au fost finalizate prin plata despăgubirilor solicitate de către petenți, în dosarele de daună deschise, restul petițiilor având ca obiect solicitări de natură procedurală, necuantificabile material (deschidere dosar de daună, reconstatare, transmitere accept de plată către unitatea reparatoare, recalculare valoare despăgubire etc.).

Potrivit comunicatului, din datele înregistrate reiese că 99,10% din petiții au fost îndreptate împotriva societăților de asigurare și un procent de 0,90% au fost înregistrate împotriva brokerilor de asigurare. Analizând petițiile depuse, rezultă că cele mai multe nemulțumiri ale petenților au fost constatate pentru societatea City Insurance SA, pentru care s-au primit 647 petiții, reprezentând un procent de 22,40% din totalul perioadei. Cu toate acestea, numărul petițiilor care vizează City Insurance SA a scăzut substanțial, de aproape trei ori, față de primul semestru al anului 2016, când a fost consemnat un număr de 1.877 petiții.

Următoarele societăți în clasament sunt Euroins SA, cu un număr de 575 petiții (19,90% din total), și Asirom VIG SA, cu un număr de 535 petiții (18,52% din total).

Conform documentului, în semestrul I 2017, pentru piața pensiilor private s-a înregistrat în total un număr de 595 petiții, în scădere cu 23,23% față de semestrul I 2016. Dintre acestea au fost soluționate în mod unic pe petent 524 petiții, în scădere cu 31,86 % față de semestrul I 2016. Restul petițiilor (71) au fost clasate, potrivit prevederilor O.G. nr. 27/2002 și procedurilor interne.

Din totalul de 524 petiții soluționate, un număr de 406 petiții (77,48% din total) s-a referit la Pilonul II, în scădere cu 45,06% față de semestrul I 2016, în timp ce petițiile transmise de participanții care au aderat la un fond de pensii facultative (Pilonul III) reprezintă un procent de 1,91% din totalul petițiilor înregistrate, de asemenea în scădere cu 54,55% față de semestrul I 2016.

ASF menționează că participanții la Pilonul II de pensii private au transmis cele mai multe petiții în semestrul I 2017, solicitările de informații, atât generale, cât și individuale pe caz și persoană privind denumirea fondului de pensii administrate privat reprezentând 75,37% din totalul solicitărilor de informații pentru piața pensiilor private. Un număr de 57 petiții (10,88% din total) au necesitat analiză și instrumentare în vederea rezolvării aspectelor semnalate.

Din totalul petițiilor înregistrate în semestrul I 2017, un număr de 484 petiții (92,61%) au fost finalizate în favoarea petenților — la acestea s-au putut determina soluții favorabile, întemeiate legal, la care direcția de specialitate din cadrul ASF a avut temei cadrul normativ corespunzător rezolvării disputei dintre părți, realizând demersurile legale în acest sens. Un număr de 40 petiții au fost constatate ca neîntemeiat formulate sau asupra cărora ASF nu a avut competența legală de intervenție.

Totodată, în semestrul I 2017, Serviciul Petiții a primit spre soluționare 112 petiții pentru piața instrumentelor și investițiilor financiare, în scădere cu 51,30% față de semestrul I 2016. Dintre acestea, un număr de 99 de petiții au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate și instrumentate, în scădere cu 50,50% față de primele șase luni ale anului trecut. Restul petițiilor (13) au fost clasate în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 27/2002 și procedurile interne.

Din analiza petițiilor efectuată în funcție de entitățile reclamate, reiese că ponderea cea mai mare o dețin petițiile pentru emitenți, respectiv 44,44% (44 petiții), în scădere cu 65,63% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În ceea ce privește tipurile de operațiuni, 31 petiții, reprezentând 31,31%, s-au referit la verificarea deținerilor de acțiuni/plată dividende, în scădere cu 27,91% față de înregistrările din semestrul I 2016.

Sursa: Agerpres

Aboneaza-te la Podcastul BANUL