Anunt important de la ANAF: Se schimba procedurile de înregistrare sau modificare a domiciliului fiscal

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de ordin lansat marţi, completarea şi modificarea procedurilor de înregistrare sau modificare a domiciliului fiscal.

Potrivit ANAF, proiectul propune:

– actualizarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului, potrivit noilor prevederi legale aduse Codului de procedură fiscală prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017;
– actualizarea procedurii de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal, potrivit noilor prevederi legale aduse Codului de procedură fiscală prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017;

– aprobarea procedurii de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerþului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social;
– aprobarea procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care deţin cod numeric personal, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu.

Potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură cu modificările şi completările ulterioare, în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin domiciliu fiscal pentru persoanele juridice se înţelege sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat, respectiv adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice.

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, a fost modificat art. 32 în sensul introducerii unui nou alineat, alineatul (5), astfel: „(5) Modificarea domiciliului sau sediului social care reprezintă şi domiciliu fiscal are ca efect şi modificarea de drept a domiciliului fiscal, iar contribuabilul/plătitorul nu are obligaţia depunerii cererii de modificare a domiciliului fiscal. În acest caz, transferul dosarului fiscal al contribuabilului/plătitorului de către vechiul organ fiscal central către noul organ fiscal central se face în termen de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care, potrivit legii, se înregistrează modificările privind sediul social/domiciliul”.

Cu privire la calculul termenului de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care, potrivit legii, se înregistrează modificările privind sediul social/domiciliul, „menţionăm că art. 181 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 134/2010, republicată, privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că, atunci când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte”, se arată într-un comunicat al ANAF.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt publicate pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF/ Transparenţa decizională.

Sursa: Mediafax

Aboneaza-te la Podcastul BANUL