Lege noua adoptata: Bacșișul va fi declarat și impozitat

Bacșișul urmează să fie impozitat cu 10%, după ce o lege depusă în 2019 de fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici a fost adoptată de Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională. Dacă nu va fi atacată la CCR, legea va ajunge pe masa președintelui Iohannis, pentru promulgare. Excepție de la impozitarea bacșișului fac operatorii economici care livrează produse la domiciliu.

Potrivit variantei adoptate de comisie, clientul va alege valoarea bacșișului pe care vrea să-l plătească și indică pe nota de plată fie suma procentuală, fie suma absolută. Suma urmează a fi trecută distinct pe bonul fiscal eliberat de operatorul economic prestator al serviciului. Acesta din urma asigură distribuirea integrală a bacșișurilor adunate către angajați, iar la data plății reține impozitul de 10% si îl virează la bugetul de stat.

„(3) Operatorii economici prevăzuți la alin.(1) au obligația de a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client, a nivelului bacșișului oferit, între 0% și 15% din valoarea consumației. Nota de plată trebuie să conțină și o alta rubrică în care clientul să poată înscrie, suma oferită drept bacșiș, în valoare absolută, dacă acesta optează pentru acest mod de stabilire a valorii bacșișului acordat.

(4) Este interzis operatorilor economici să condiționeze, sub orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordare a bacșișului.

(5) Prin excepție de la prevederile alin.(2), pentru livrarea produselor la domiciliul clienților, operatorii economici prevăzuți la alin.(1) nu au obligația de a evidenția bacșișul pe bonul fiscal.

(6) Bacșișul poate fi evidențiat atât pe un bon fiscal distinct, cât și pe același bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate și este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea „bacșiș”.

(7) În situația în care, la solicitarea clienților, utilizatorii eliberează acestora și factură, bacșișul se evidențiază distinct și pe aceasta. drept bacșiș, în valoare absolută, dacă acesta optează pentru acest mod de stabilire a valorii bacșișului acordat”, se arată în proiectul de lege.

Potrivit proiectului de lege, sumele provenite din încasarea bacșișului se înregistrează în contabilitatea operatorilor economici pe seama conturilor de datorii folosind un analitic distinct și se distribuie integral salariaților, după reținerea impozitului pe venit, pe baza unei evidențe nominale a acestora.