Aproape acopera inflatia: Anul trecut salariile romanilor au crescut, in medie, cu 13,4%

Câştigul salarial mediu net a fost în decembrie de 4.398 de lei, în creştere cu 257 lei (+6,2%) faţă de noiembrie 2022, iar comparativ cu luna similară din 2021 a crescut cu 13,4%, relevă datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În luna decembrie 2022, câştigul salarial mediu brut a fost 7.107 lei, cu 428 lei (+6,4%) mai mare decât în luna noiembrie 2022. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (11.540 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (2.361 lei), informează Agerpres.

Potrivit INS, indicele câştigului salarial real a fost 97,4% în luna decembrie 2022 faţă de luna decembrie 2021. Indicele câştigului salarial real a fost 105,8% în luna decembrie 2022 faţă de luna noiembrie 2022. Raportat la octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 233,8%, cu 12,9 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna noiembrie 2022.

„În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde, atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei”, precizează INS.

În luna decembrie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna precedentă, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi reducerilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 53,1% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, cu 42,8% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv cu 38,6% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale; între 23,0% şi 30,5% în transporturi pe apă, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, industria metalurgică; între 13,5% şi 20,5% în telecomunicaţii, fabricarea altor mijloace de transport, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi de editare, alte activităţi extractive, colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii; între 10,0% şi 13,5% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, tranzacţii imobiliare, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, captarea, tratarea şi distribuţia apei, activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea produselor din tutun, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna noiembrie 2022 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producţie ori de încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat astfel: cu 25,2% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură); între 1,5% şi 8,0% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor.

În sectorul bugetar, în luna decembrie 2022, s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (+1,6%), respectiv în administraţia publică (+0,7%).

În învăţământ, câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna precedentă (-4,2%), ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare.

Aboneaza-te la Podcastul BANUL